10/02/11

Docente curso "Manipulación de produtos fitosanitarios"

Docente curso "Manipulación de produtos fitosanitarios": "La Coruña, Spain
Impartirá clases a traballadores/as do sector forestal, para a obtención do carné de manipulador... . Imprescindible titulación de Enxeñaría Técnica Agrícola ou Forestal, así como estar en posesión do carné

09/02/2011 en ipsojobs"

Sem comentários: