10/04/11

Adjunt/a Direcció Comercial (scom-dav)

Adjunt/a Direcció Comercial (scom-dav): "Barcelona
A un/a professional amb experiència comercial mínima de 3 anys, vocació i aptituts comercials. es requereix formació de tipus superior, valorant-se formació en enginyeria tècnica agrícola i domini d¿anglès o francès. pensem...
A convenir Pimec Sefes Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 1 A convenir
06/04/2011 en trabajos.com"

Sem comentários: