09/04/11

Docente para curso do sector forestal

Docente para curso do sector forestal: "Lugo
Experiencia laboral mínima de tres anos, da que polo menos un ano sexa como docente, e titulación en enxeñaría de montes ou agrónomo, enxeñaría técnica agrícola, forestal ou licenciatura en bioloxía...

06/04/2011 en cimo emprego"

Sem comentários: