10/03/11

Docente para curso do sector forestal

Docente para curso do sector forestal: "La Coruña, Spain
Experiencia laboral mínima de tres anos, da que polo menos un ano sexa como docente, e titulación en enxeñaría de montes ou agrónomo, enxeñaría técnica agrícola, forestal ou licenciatura en bioloxía. axuntar currículo. pontevedra...

07/03/2011 en ipsojobs"

Sem comentários: