10/03/11

Empregado/a de explotación gandeira

Empregado/a de explotación gandeira: "La Coruña, Spain
Realizará tarefas de coidado e alimentación do gando, sega e recollida de herba e manexo de maquinaria agrícola nunha explotación de gando vacún. necesaria experiencia no posto. ofrecen aloxamento. ata 30 anos. teixeira...

07/03/2011 en ipsojobs"

Sem comentários: